30. apr, 2015

Figuur 2. Kanaal van Guyon

Verloop van de nervus ulnaris ter hoogte van de pols (zie tekst).